Logo

Trawnik.com

Trawnik.com
Pięknie utrzymany trawnik z bujn± i soczyst± muraw± jest centralnym punktem każdego ogrodu. Stanowi nie tylko podstawę kompozycji dla innych ro¶lin ale ma również walory użytkowe: na nim koncentruje się letnie życie ogrodu jako miejsce rekreacji, sportu, spotkań towarzyskich podczas przyjęć na ¶wieżym powietrzu czy grillowaniu. Niniejsza strona stanowi zbiór przydatnych informacji po¶więconych trawnikowi: od założenia po jego pielęgnację. Duż± uwagę po¶wiecili¶my też nawadnianiu trawnika i samodzielnemu wykonaniu systemu nawadniaj±cego.

Zapraszamy!


Funkcje trawnika w ogrodzie

Trawnik.com
Trawnik nie tylko wprowadza ład i harmonię do ogrodu ale ma też szereg pożytecznych cech biologicznych dla naszego otoczenia.

- Zwiększa wilgotno¶ć powietrza. Dzięki intensywnemu pobieraniu wody darń wyparowuje w ci±gu 1 godziny około 150g wody z 1m2 powierzchni.
- W upalne dni obniża temperaturę przy gruncie o 5 do 7 stopni C. Przy temperaturze powietrza 33 stC trawnik ma o około 15 stopni mniejsz± temperaturę niż asfalt!
- Darń działa stabilizuj±co na wahania temperatury gleby między dniem i noc±, a w zimie zabezpiecza korzenie ro¶lin przed przemarzaniem.
- Zmniejsza hałas o kilka decybeli. Darń trawnika działa oczyszczaj±co na powietrze eliminuj±c kurz i zanieczyszczenia przemysłowe.

Jednak aby murawa spełniała powyższe funkcje trzeba j± odpowiednio założyć a następnie pielęgnować.

Zapraszamy do lektury!
 


Trawnik.com
[ top ]